Training

Training ondernemingsraad

Zowel bij de thematische trainingen als bij de trainingen met een voltallig medezeggenschapsorgaan is er altijd sprake van maatwerk.

Samen met het medezeggenschapsorgaan bepalen we in een voorgesprek  wat doel en inhoud en duur en aard van de training/cursus is. Het accent kan liggen op trainen van vaardigheden, teamvorming en strategieontwikkeling  of juist meer op het  verwerven en delen van kennis, bijvoorbeeld in de vorm van een werkconferentie.

Verder bepalen we welke werkvormen we daarbij inzetten. Ook bespreken we  waar de bijeenkomst wordt gehouden. Dat kan ‘in company’, maar vaker wordt een geschikte accommodatie buiten het bedrijf gezocht.

Deelnemers ontvangen voor de bijeenkomst een programma. Materiaal dat in de bijeenkomsten gebruikt wordt, wordt online beschikbaar gesteld en er wordt afgesproken op welke wijze de ‘borging’ geregeld wordt. Vaak is dat door middel van een cursusverslag, maar ook andere vormen zijn denkbaar. Een evaluatie onder de deelnemers is standaard onderdeel van een cursus of training.